CAHAYA TINTA

Selasa, 12 Julai 2011

Medan Ilmu

Kata Penguat

Kata penguat boleh digunakan bersama-sama kata adjektif. Terdapat tiga jenis unsur penguat:

1.  Penguat Hadapan
     Perkataan yang terletak di hadapan kata adjektif
             
                 Kata penguat  hadapan       +            kata adjektif
                               ter-                      +            kata adjektif
                               paling                 +            kata adjektif
                               kurang                +            kata adjektif
                               agak                    +            kata adjektif

       contoh:    tertinggi
                      paling kacak
                      kurang cantik
                      agak kasar

2.  Penguat belakang
     Perkataan yang terletak dibelakang kata adjektif
   
                   Kata adjektif                   +                kata penguat belakang
                       kata adjektif                +                            sekali
                       kata adjektif                +                            nian
                       kata adjektif                +                            benar

          contoh:    indah nian
                         baik sekali
                         lambat benar

3.  Penguat bebas
     Perkataan yang kedudukannya bebas iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif.

                  kata penguat bebas             +                 kata adjektif
                           amat                         +                 kata adjektif
                           sungguh                  +                  kata adjektif
                           sangat                      +                  kata adjektif

      contoh:           amat dahsyat
                            sungguh meriah
                            sangat sedap

                  kata adjektif                     +              kata penguat bebas
                  kata adjektif                    +                     amat
                  kata adjektif                    +                    sungguh
                  kata adjektif                    +                    sangat

      contoh  :       dahsyat amat
                          meriah  sungguh
                          sedap   sangat

Peringatan  

1.  Kata penguat bebas boleh digunakan bersama-sama kata penguat belakang.

      Kata penguat  bebas    +     Kata adjektif     +     Kata penguat belakang

           amat                                  cantik                               sekali
          sangat                                baik                                  benar
          sungguh                             indah                                nian

 2.  Dua unsur penguat boleh hadir berderetan sebelum kata adjektif.

                   contoh:        sungguh  amat  merdu           
                                      sangat      kurang  sopan
                                      terlalu  amat  pedih


Kesalahan

1.  Kata penguat hadapan tidak boleh diguna bersama-sama dengan kata penguat belakang.

                            terpandai sekali
                            paling pandai sekali    

2.  Kata penguat hadapan tidak boleh digunakan secara berderetan sebelum kata adjektif.

                            terpaling kacak
                            paling terpandai


Rumusan


Kata Penguat
Kata Adjektif
Kata Penguat
ter
tinggi

paling
cantik


ringan
betul

Indah
nian

besar
sekali
amat
jelas

sangat
masyhur

sungguh
nyaring


jelas
amat

sedap
sangat

meriah
sungguh
amat
cantik
sekali
sangat
sedih
sekali
sungguh
Indah
nianKata Penguat
Kata Penguat
Kata Adjektif
sungguh
amat
merdu
terlalu
amat
pilu
Sungguh
kurang
sopan
ter
amat
pandai
ter
sangat
cantik

Tiada ulasan:

Catat Ulasan