CAHAYA TINTA

Khamis, 12 Januari 2012

Latihan tatabahasa

Sebagai latihan tambahan untuk pelajar-pelajar PMR

Karangan Laporan

Karangan Jenis Laporan.
·         Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa 
    yang didengar atau dilihat.
·         Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami.
·         Dalam membuat karangan berbentuk laporan , kamu hendaklah
     menggunakan butir-butir yang munasabah atau lojik.
·         Kamu perlu memastikan jenis laporan, sama ada laporan aktiviti 
    persatuan,perayaan, sambutan, perasmian, atau lawatan ke 
    sesuatu tempat.
·         Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa, 
     sejarah penubuhan, jumlah ahli, dan aktiviti sepanjang tahun. 
     Pelapor mesti berjawatan setiausaha.
·         Untuk laporan lawatan pula , tulis apa yang dilihat, dirasa, dan 
   dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran.
·         Penulisan mengikut perkembangan peristiwa, yang dahulu didahulukan.
·         Gunakan bahasa yang ringkas dan padatFormat penulisan karangan jenis laporan


Tajuk Laporan     :   Ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata 
                              dan digaris atau ditulis dengan huruf besar semuanya.
                              Tajuk hendaklah ditulis ditengah-tengah. Boleh ditulis 
                              dalam dua baris jika tajuk terlalu panjang.

Isi Laporan   :        Bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Pengakuan pelapor:         Ditulis di sebelah kiri selepas perenggan terakhir.

Tarikh          :  Ditulis di sebelah kanan laporan,setentang dengan 
                      pengakuan pelapor.

Tandatangan pelapor :   Ditulis di sebelah kiri bahagian bawah 
                                            selepas pengakuan pelapor.

Nama Pelapor   :     Ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan 
                             selepas tandatangan.

Jawatan Pelapor   : Ditulis di sudut kiri bahagian bawah laporan dan 
                             dibubuh tanda koma  di  hujungnya .

Seterusnya            ditulis nama persatuan yang diwakili


Contoh Karangan Laporan.

Tajuk : Andaikan bahawa anda setiausaha sesuatu persatuan di sekolah anda. Anda dikehendaki menyediakan laporan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan oleh persatuan tersebut .Sediakan laporan itu selengkapnya.

Rangka:

1.Pendahuluan:
penubuhan persatuan-anggota persatuan-tujuan penubuhan

2.Isi
a)       kegiatan-peraduan menulis esei tentang sains-pemenang
b)       ceramah -pensyarah dari USM
c)       gotong-royong membersihkan kawasan sekolah
d)       lawatan ke Taman Ular

3.Penutup
-berterima kasih kepada guru penasihat.


KARANGAN

Laporan Kegiatan Persatuan Matematik Dan Sains Sekolah Kebangsaan Darau.
          
       Persatuan Matematik dan Sains dibentuk pada tahun 1982.Anggota-anggota persatuan ini berjumlah 60 orang. Mereka terdiri  daripada pelajar Tahun Empat hingga Tahun Enam. Persatuan ini dibentuk untuk meningkatkan taraf pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik. Selain itu ,melalui persatuan ini,pelajar dapat bertukar-tukar pendapat tentang pelajaran masing-masing.
         
          Persatuan ini telah menjalankan beberapa kegiatan sepanjang tahun 1995.Kegiatan-kegiatan tersebut berbentuk akademik dan bukan akademik. Kegiatan pertama yang kami jalankan ialah”Peraduan Menulis Esei Tentang Sains”.Sambutan yang diberikan terhadap peraduan ini adalah sangat menggalakkan. Peraduan ini dimenangi oleh Suriani Mat Zin,pelajar Tahun Enam Mawar.
         
           Kami juga menganjurkan ceramah tentang sains dan matematik .Ceramah ini disampaikan oleh pensyarah dari Universiti Malaysia. Selain itu ,kami turut mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan sekolah. Kami memperindahkan kawasan taman pra dengan menanam berbagai jenis bunga dan menamakan  pohon-pohon tersebut mengikut istilah sains.
         
          Pada cuti penggal kedua persekolahan,kami mengadakan lawatan ke Taman Ular di Batu Pahat. Sebagai hasil lawatan ini,kami banyak memperolehi pengetahuan tentang penyelidikan yang dijalankan oleh pihak Institut  Penyelidikan Perubatan Malaysia di situ.
        
            Pada keseluruhannya,kami berpuas hati dengan kegiatan-kegiatan yang kami jalankan .Kami juga berterima kasih  kepada guru penasihat,Cikgu  Rosmini Jaafar yang banyak memberikan bimbingan kepada kami.
Disediakan oleh,                                                   25 Januari 1996
      Azmi
_______________
(AZMI SULAIMAN)
Setiausaha Persatuan Matematik dan Sains
Sekolah Kebangsaan Darau, Jerteh,TerengganuLatihan.

Laporan di bawah ini disusun secara tidak teratur dan mungkin juga mempunyai kesalahan dari segi formatnya.  Susun semula menjadi satu laporan yang lengkap dan betulkan kesalahan-kesalahan yang ada.laporan lawatan sambil belajar persatuan sejarah
sekolah menengah kebangsaan datuk menteri ke tempat bersejarah di kota tinggi


          Setelah sampai ke destinasi yang dituju, tempat pertama yang kami lawati adalah sebuah makam bersejarah.  Cikgu Abdul Muhaimin memberi penerangan tentang sebuah makam bersejarah yang masih dijaga dengan rapi.  Makam itu ialah makam Sultan Mahmud Syah II (1685 -1699), iaitu sultan kesepuluh dan terakhir daripada keturunan Sultan Melaka, Sultan Alauddin Riayat Syah I ( 1477 – 1488).

          Pada 22 Februari 2009, seramai 40 orang ahli Persatuan Sejarah, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Menteri, Air Hitam, Batu Pahat telah mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat bersejarah di Kota Tinggi.

          Setelah kira-kira dua jam mendapatkan fakta, menemu ramah penduduk sekitar, dan bergambar kenangan, kami bertolak ke kawasan air terjun yang tidak jauh dari situ untuk menikmati makan tengah hari.  Walaupun kami tahu berenang, tetapi kami tidak dibenarkan mandi atas alasan keselamatan.  Namun begitu kami amat mengagumi akan keindahan air terjun Kota Tinggi itu.

          Cikgu Abdul Muhaimin menunjukkan makam Sultan Mahmud Syah II dan pembesar-pembesarnya.  Sultan Mahmud Syah II juga dikenali dengan nama Marhum Mangkat Dijulang.  Baginda mangkat dibunuh oleh seorang pembesar bernama Megat Seri Rama kerana tidak berpuas hati dengan hukuman sultan yang menyula isterinya hanya kerana seulas nangka.

          Pada pukul 3.15 petang, kami berangkat pulang.  Kami tiba di pekarangan sekolah pada jam 5.05 petang.  Kami semua amat gembira kerana lawatan ini amat bermakna dan banyak faedah yang boleh dikongsi bersama.

          Lawatan yang diketuai oleh Cikgu Abdul Muhaimin Mukhtar bertolak dengan bas yang disewa khas pada jam 9.00 pagi.  Sebelum berangkat, Cikgu Abdul Muhaimin mengingatkan pelajar agar menjaga disiplin.  Sepanjang perjalan ke tempat yang dituju kami begitu terpersona akan keindahan pemandangannya. Kira-kira dua jam dalam perjalanan, kami pun sampai di tempat yang dituju.


                                                         Laporan disediakan oleh,

                                                                                              Kamariah
                                                        (Kamariah Kamaruddin)
                                                        Setiausaha,
                                                        Persatuan Sejarah,
                                                        Sekolah Menengah Kebangsaan
28 Februari 2009                                  Datuk Menteri

Rabu, 11 Januari 2012

Penanda Wacana

1.  Penanda wacana ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan dua ayat atau idea supaya ada kesinambungan idea
2.  Penanda wacana digolongkan mengikut tujuan-tujuan tertentu

     i.  Untuk mengemukakan maksud pertentangan maklumat
                     walaupun begitu
                     namun demikian
                     sungguhpun demikian
                     namun begitu
                     biarpun demikian
                     bagaimanapun
                     walaupun demikian

     ii.  Untuk mengemukakan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan
                     dengan itu
                     oleh sebab itu
                     oleh itu
                     jadi
                    lantaran itu
                    justeru
                    akhirnya
                    kalau begitu
                    semenjak itu
                    hal ini demikian kerana
                    rentetan daripada/ lanjutan itu
                    ekoran daripada / akibatnya


  iii.  Untuk mengemukakan sesuatu yang kian bertambah
                    tambahan pula
                    lagipun
                    tambahan lagi
                    lebih-lebih lagi
                    
  iv.  Untuk mengemukakan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu
                   di samping itu
                   selain itu
                   dalam pada itu
                   
terdapat pelbagai penanda wacana yang boleh digunakan terutamanya dalam penulisan karangan.   sila klik di sini
    
 

                      

Kata majmuk

Kata majmuk
1. Terdiri daripada dua atau lebih kata dasar yang membentuk satu makna yang baharu.
2.  Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maksud yang tersendiri.
               Contoh  kipas angin   ( kipas   +  angin  )
3.  Kata majmuk ada yang dieja bercantum dan ada dieja terpisah.
4.  Kata majmuk yang mantap dieja bercantum. Terdapat 15 kata majmuk yang telah mantap penggunaannya.
                 a.  Antarabangsa                         i.  Pesuruhjaya
                 b.  Beritahu                                 j.  Sukarela
                 c.  Bumiputera                            k.  Setiausaha
                 d.  Jawatankuasa                         l.  Suruhanjaya
                 e.  Kakitangan                           m.  Tandatangan
                 f.  Kerjasama                             n.  Tanggungjawab
                 g.  Matahari                               o.  Warganegara
                 h.  Olahraga

5.  Kategori kata majmuk
     i.  Kata Nama Majmuk
         Contoh:  kraf tangan, jalan raya, air hujan, pasar malam, alat tulis, tanah air dan lain-lain

    ii.  Kata Bilangan Majmuk
        Contoh  :  seperempat, enam puluh ribu, tiga ribu dan lain-lain

    iii.  Kata Adjektif  Majmuk
          Contoh  :  celik huruf, cerdik pandai, merah hati, ramah tamah, dan lain-lain

   iv.  Kata Kerja Majmuk
        Contoh  :  campur tangan, lalu lintas, masuk campur, berkaca mata, dan lain-lain
 
   v.  Kata Keterangan Majmuk
       Contoh  :  kerap kali, sambil lewa, sering kali dan lain-lain

  vi.  Kata Hubung Majmuk
        Contoh  :  sungguhpun, apabila, biarpun, walaupun, bagaimanapun dan sebagainya

6.  Kata majmuk tidak boleh digandakan sesuka hati.  Hanya kata pertama dalam kata majmuk boleh digandakan.
             contoh  :   guru besar-guru besar    (  x  )
                               guru-guru besar              (  /  )