CAHAYA TINTA

Rabu, 11 Januari 2012

Penanda Wacana

1.  Penanda wacana ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan dua ayat atau idea supaya ada kesinambungan idea
2.  Penanda wacana digolongkan mengikut tujuan-tujuan tertentu

     i.  Untuk mengemukakan maksud pertentangan maklumat
                     walaupun begitu
                     namun demikian
                     sungguhpun demikian
                     namun begitu
                     biarpun demikian
                     bagaimanapun
                     walaupun demikian

     ii.  Untuk mengemukakan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan
                     dengan itu
                     oleh sebab itu
                     oleh itu
                     jadi
                    lantaran itu
                    justeru
                    akhirnya
                    kalau begitu
                    semenjak itu
                    hal ini demikian kerana
                    rentetan daripada/ lanjutan itu
                    ekoran daripada / akibatnya


  iii.  Untuk mengemukakan sesuatu yang kian bertambah
                    tambahan pula
                    lagipun
                    tambahan lagi
                    lebih-lebih lagi
                    
  iv.  Untuk mengemukakan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu
                   di samping itu
                   selain itu
                   dalam pada itu
                   
terdapat pelbagai penanda wacana yang boleh digunakan terutamanya dalam penulisan karangan.   sila klik di sini
    
 

                      

Tiada ulasan:

Catat Ulasan