CAHAYA TINTA

Ahad, 13 September 2015

Latihan PT3Arahan :    Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu soalan Bahagian D. 
                       

BAHAGIAN  A (25 markah)

1.    Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan  kesalahan tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.        

i)     Markah peperiksaan kali ini adalah yang terbaik sekali yang pernah saya peroleh.
        _________________________________________                   

  ii)  Encik Ramli terpaksa bekerja keras mencari nafkah demi untuk menyara keluarganya 
          yang hidup dalam serba kekurangan. 
           _________________________________________                    

 iii) Pengguna jalan raya  yang melanggar peraturan akan dikenakan denda atau hukuman
         penjara atau keduanya sekali.
         _________________________________________   

  vi) Adik kepanasan kerana penghawa dingin di biliknya telah rosak.
         ___________________________________           
                                                                                                                (8 markah) 


2.        Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti dan betulkan
kesalahan tersebut. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

    i) Semua pelajar tekun mengulangkaji pelajaran  kerana peperiksaan semakin hampir.
         ___________________________________      
   
   ii) Pemuda itu terpaksa menempoh pelbagai rintangan untuk memiliki gadis yang dicintainya. 
         ___________________________________    
  
  iii) Orang ramai disarankan agar bersama-sama mengembeleng tenaga bagi menjayakan 
        program pembangunan negara yang dianjurkan oleh pihak kerajaan.
         __________________________________                          
                                                                                                               (3 markah) 


3.   Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif .  

i)   Ayah melarang kami daripada mengusik kambing-kambing peliharaannya.
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________                

 ii) Penyanyi itu mendendangkan lagu  Bahtera Merdeka dengan baik sekali.
      _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________     

iii)      Kami akan membersihkan khemah masing-masing sebaik-baik sahaja aktiviti
     perkhemahan itu berakhir. 
       _______________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________         

iv)  Saya terbaca buku cerita yang tebal itu. 
       _______________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________ 

v)  Yang di-Pertuan Agong menganugerahkan  bintang kebesaran kepada pegawai kerajaan itu.
      _______________________________________________________________
      _______________________________________________________________
                                                                                                                       ( 10 markah)


4. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut.

                                    

 


                      

i)           _____________________________________________________________                   
                                                                                                             
               

   
                 
ii)                  _____________________________________________________________                     
                                                                                                                         (4 markah)               
 


BAHAGIAN  B (30 markah)


5.   Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
      berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Maka tatkala itu ialah Encik Siti itu mendengar ada seorang anak raja Jembal, terlalulah baik rupanya. Maka diberi nama oleh ayahanda dan bondanya Tuan Puteri Sa’dung.  Maka tatkala itu Encik Siti pun suruh pergi minta kepada ayahanda dan bondanya kerana hendak dibuat anak angkat oleh sebab ia tiada anak.  Maka ayahanda dan bonda pun tiada daya dan upayalah. “Tidak hendak diberi pun kerana ia raja besar, lagi pula memerintah negeri, tiada patut kita beri kepadanya.” Maka tatkala ayahanda dan bonda fikir yang demikian itu, lalu ayahanda dan bonda pun pergi hantarlah kepada Encik Siti itu.  Lalu Encik Siti pun ambil,pelihara menjadi anak angkat Encik Siti itu.
            Maka dipelihara beberapa lama, makin sehari makin pula elok parasnya itu, tiada terbanding pada masa itu lagi. Maka sekalian orang memandang kepada tuan puteri itu, banyaklah gila berahi kepadaya tetapi hendaklah diminta tiada berani kerana tuan puteri itu anak angkat daripada Encik Siti, lagi sangat kasih akannya. Maka sudah beberapa lama Encik Siti pelihara Tuan Puteri Sa’dung itu, maka Tuan Puteri Sa’dung itu besarlah, patut bersuaminya.
            Maka tatkala itu Encik Siti pun fikir “Patutlah aku mencari beri suaminya kepada tuan puteri ini kerana ia pun sudah besar. Lagipun jikalau aku mati, siapalah hendak ganti kerajaanku ini.” Maka tatkala itu Encik Siti pun ambillah seorang anak raja Jembal namanya Raja Abdullah, hendak kahwin dengan Tuan Puteri Sa’dung itu. Maka tatkala Encik Siti  pun bersedia hendak bekerja kahwin Tuan Puteri Sa’dung itu dengan Raja Abdullah itu. Maka bekerjalah Encik Siti itu, terlalu besar pada masa itu, empat puluh hari empat puluh malam. Tatkala cukuplah hari, sampai ketika yang baik itu, maka dikahwinkanlah Raja Abdullah itu dengan Tuan Puteri Sa’dung itu, betapa adat raja-raja yang besar pada masa itu.
   
i)     Nyatakan perwatakan yang dimiliki oleh Encik Siti seperti yang terdapat dalam petikan prosa di atas.                                                                                                           (3 markah) 
___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________ 

ii) Nyatakan persoalan yang terdapat dalam petikan prosa di atas?                          (3 markah) 
 __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________
 
ii)   Pada pendapat anda, mengapakah ayahanda dan bonda Tuan Puteri Sa’dung terpaksa menyerahkan anaknya kepada Encik Siti ?                                                            (4 markah) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________   
6. Baca pantun di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
    menggunakan ayat anda sendiri.        
  


PANTUN EMPAT KERAT    (Muhibbah dan Perpaduan)

Petang hari pergi ke pekan
Pulang membawa sebungkus laksa
Hidup muhibbah perlu diamalkan
Di Negara Malaysia berbilang bangsa

Cantik bergugus buah papaya
Masak dipetik satu per satu
Walaupun berlainan bangsa budaya
Kerana muhibbah hidup bersatu

Air mengalir dalam terusan
Mengairi sawah beratus relung
Bekerjasama segala urusan
Tanda bersatu bergotong-royong

Tuan Puteri dari kayangan
Senyuman manis seperti madu
Bermacam keturunan bukan halangan
Untuk membina bangsa yang padu

Enak nian air kelapa
Penawar sakit mujarab sekali
Kebudayaan asal tidak dilupakan
Kebudayaan nasional mereka banggai

                                                                                   
i) Berdasarkan pantun tersebut, nyatakan kepentingan mengamalkan semangat muhhibbah dalam kalangan bangsa yang berbilang kaum di negara kita.                                     (3 markah) 
 __________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 


ii) Jelaskan pengajaran yang dapat diperoleh daripada pantun tersebut.                    (3 markah)  
___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
   
iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah semangat perpaduan dapat diwujudkan dalam kalangan pelajar sekolah.                                                                                                            (4 markah)  
___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      
 7.  Jawapan anda hendaklah berdasarkan   novel yang telah anda kaji  di Tingkatan 3 iaitu
      Merenang Gelora karya Roslan Ngah.


Nilai-nilai murni diterapkan dalam novel untuk dijadikan pengajaran dan pedoman hidup.

Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam novel tersebut dan buktikannya dengan contoh peristiwa yang bersesuaian bagi setiap nilai murni.
           (10 markah)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BAHAGIAN  C  (15 markah)

8. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.                     

GAYA HIDUP SIHAT

                       


BAHAGIAN  D (30 markah)

9.  Pilih satu daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih  
    daripada   180 patah perkataan.   


i)          Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda telah menganjurkan satu program “Minggu Bahasa Kita”. Sebagai setiausaha persatuan anda telah diminta untuk menyediakan suatu laopran tentang program tersebut.
       Tulis laporan anda selengkapnya.      
                          
ii)        Belakangan ini masalah disiplin para pelajar sering menjadi topik hangat dalam kalangan   masyarakat.  
       Huraikan cara-cara untuk mengatasi masalah disiplin dalam kalangan pelajar .
                  
iii)      Anda dan kawan anda ke bandar untuk membeli buku.  Semasa menuju ke kedai buku, anda  telah melihat satu kejadian ragut yang berlaku di hadapan anda. 
       Ceritakan pengalaman anda.                                      


KERTAS SOALAN TAMAT