CAHAYA TINTA

Rabu, 11 Januari 2012

Kata majmuk

Kata majmuk
1. Terdiri daripada dua atau lebih kata dasar yang membentuk satu makna yang baharu.
2.  Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maksud yang tersendiri.
               Contoh  kipas angin   ( kipas   +  angin  )
3.  Kata majmuk ada yang dieja bercantum dan ada dieja terpisah.
4.  Kata majmuk yang mantap dieja bercantum. Terdapat 15 kata majmuk yang telah mantap penggunaannya.
                 a.  Antarabangsa                         i.  Pesuruhjaya
                 b.  Beritahu                                 j.  Sukarela
                 c.  Bumiputera                            k.  Setiausaha
                 d.  Jawatankuasa                         l.  Suruhanjaya
                 e.  Kakitangan                           m.  Tandatangan
                 f.  Kerjasama                             n.  Tanggungjawab
                 g.  Matahari                               o.  Warganegara
                 h.  Olahraga

5.  Kategori kata majmuk
     i.  Kata Nama Majmuk
         Contoh:  kraf tangan, jalan raya, air hujan, pasar malam, alat tulis, tanah air dan lain-lain

    ii.  Kata Bilangan Majmuk
        Contoh  :  seperempat, enam puluh ribu, tiga ribu dan lain-lain

    iii.  Kata Adjektif  Majmuk
          Contoh  :  celik huruf, cerdik pandai, merah hati, ramah tamah, dan lain-lain

   iv.  Kata Kerja Majmuk
        Contoh  :  campur tangan, lalu lintas, masuk campur, berkaca mata, dan lain-lain
 
   v.  Kata Keterangan Majmuk
       Contoh  :  kerap kali, sambil lewa, sering kali dan lain-lain

  vi.  Kata Hubung Majmuk
        Contoh  :  sungguhpun, apabila, biarpun, walaupun, bagaimanapun dan sebagainya

6.  Kata majmuk tidak boleh digandakan sesuka hati.  Hanya kata pertama dalam kata majmuk boleh digandakan.
             contoh  :   guru besar-guru besar    (  x  )
                               guru-guru besar              (  /  )  

Tiada ulasan:

Catat Ulasan